top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 4 Nisan, 2023

ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Düzenlenme Tarihi: 04.04.2023

 1. TARAFLAR

1.1. BENAN BAL' A AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: BENAN BAL

Dairesi: Kozyatağı Vergi Numarası: 1330265962  Adres:  Atatürk mahallesi Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok Kat:25 Ofis:376 Ataşehir / İST 

TEL: 0530 477 45 00 Web: www.benanbal.com

1.2.ABONE’YE AİT BİLGİLER

ABONE BENANBAL , Atatürk mahallesi Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok Kat:25 Ofis:376 Ataşehir / İST adresinde temsilci olup 0530 477 45 00 telefon numarasından ulaşılabilir. BENAN BAL Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle BENAN BAL üyesi olma talebinde bulunan ABONE, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin BENAN BAL tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

1.3. ABONE ve BENAN BAL, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu belirsiz süreli Abonelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”)’nin konusu ABONE'nin BENAN BAL'a www.benanbal.com uzantılı web sitesinin (“İNTERNET SİTESİ”), aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, BENAN BAL Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve İNTERNET SİTESİ’nde nitelikleri ve bedeli belirtilen abonelik hizmetinin (“ABONELİK” veya “HİZMET”) sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”), Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. SÖZLEŞME’YE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE BEDELİ

3.1. BENAN BAL tarafından sunulan tüm hizmetler 6502 Sayılı Kanun, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaktır.

3.2. SÖZLEŞME’ye konu HİZMET’in 3.4 maddesinde belirtilen her bir faturalandırma dönemi için vergiler dahil toplam fiyatı .... Türk Lirası’dır. ABONE tarafından HİZMET’in alınmasına karşılık BENAN BAL tarafından fiş/fatura/e-fatura düzenlenir. SÖZLEŞME konusu HİZMET’in nitelikleri, türü,bedeli ve ödeme koşulları ilgili fiş/fatura/e-faturada da belirtilmektedir.

3.3. HİZMET, İNTERNET SİTESİ’nde veya değişiklik durumunda BENAN BAL tarafından belirlenecek ve ABONE’ye bildirilecek olan başka bir platformda sağlanacaktır.

3.4. HİZMET sağlama sözleşmesinin eksiksiz olarak tamamlanması halinde söz konusu HİZMET’e ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde ABONE’nin SÖZLEŞME’de belirtilen adresine gönderilecektir.

3.5. ABONE ve BENAN BAL, işbu belirsiz süreli SÖZLEŞME ile şartları düzenlenen HİZMET için faturalandırma dönemini 4 ay (“FATURALANDIRMA DÖNEMİ”) olarak kararlaştırmıştır. FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sona ermesinden bir ay önce TIPSFORGENT, ABONE’ye bildiri yapar.

3.6. ABONE tarafından İNTERNET SİTESİ üzerinden HİZMET alınması halinde İNTERNET SİTESİ’nde sağlanan ve ABONE’nin seçtiği online ödeme yöntemi (“ÖDEME YÖNTEMİ”) için gerekli bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. ÖDEME YÖNTEMİ için gerekli ABONE bilgileri girildikten sonra ödeme işlemi tamamlanacaktır.

3.7. ABONE, eğitim programının tesliminden kendisine sağlanan HİZMET’in bedellerini ÖDEME YÖNTEMİ ile ödemek zorunda olduğunu, aksi takdirde HİZMET’in kendisine sağlanmayacağını kabul eder.

3.8. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan ABONE’nin e-posta adresine HİZMET alma talebinin BENAN BAL'a ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.

3.9. SÖZLEŞME konusu ABONELİK’te ABONE’nin, BENAN BAL tarafından İNTERNET SİTESİ’nde sunulan eğitimlerin tamamına FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca erişim hakkı olacaktır. FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca İNTERNET SİTESİ’ne yeni eklenen eğitimlere de otomatik olarak ABONE’nin hesabından erişilebilecektir.

3.10. ABONE'nin sipariş verdiği HİZMET bedelini ödemeyerek temerrüde düşmesi durumunda BENAN BAL’nın HİZMET’i sağlamayı durdurma hakkı saklıdır. ABONE, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda BENAN BAL'ın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. GENEL ŞARTLAR

4.1. ABONE’nin, HİZMET’ten faydalanabilmesi için internet bağlantısına ve HİZMET’in sunulduğu İNTERNET SİTESİ, aplikasyon ve bağlantılı diğer uygulamalara erişiminin mevcut olması gerektiğini kabul eder.

4.2. ABONE’nin BENAN BAL’ın sunduğu HİZMET’e erişebilmek için, İNTERNET SİTESİ’ne üye olması zorunludur.

4.3. ABONE, İnternet Sitesi üzerinden HİZMET almış ise bu HİZMET’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. 

4.4. BENAN BAL, ABONE’lerin kullanıcı verilerinden kişisel veri niteliğinde olanları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak BENAN BAL Gizlilik Politikası ve Abone Aydınlatma Metni’nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, kişisel veri niteliğinde olmayanları ise gerekli teknik tedbirleri almak koşuluyla uygun gördüğü şekilde işleyecektir.

4.5. ABONE işbu SÖZLEŞME ve BENAN BAL Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.6. ABONE, BENAN BAL’nın HİZMET kapsamında sunulacak içerikleri değiştirme hakkına sahip olduğunu, İNTERNET SİTESİ üzerinden edindiği HİZMET kapsamındaki eğitim programlarının BENAN BAL tarafından İNTERNET SİTESİ’nden, aplikasyondan ve bağlantılı diğer BENAN BAL uygulamalarından kaldırılabileceğini ve BENAN BAL’ın İNTERNET SİTESİ’ni kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda BENAN BAL’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere BENAN BAL, ABONELİK kapsamındaki içeriklerim FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca sınırsız erişim hakkı sağlar. Herhangi bir içerik programının kaldırılması durumunda, BENAN BAL , ABONE’ye 15(onbeş) gün öncesinden e-posta yolu ile bildirimde bulunacaktır.

4.7. ABONE, İNTERNET SİTESİ’nde açıklanan “Danışanlara Canlı Soru&Cevap” ve “Size Özel Yorumlar” gibi özelliklerin her danışmanlık programı için uygulanmayacağını anlamakta ve kabul etmektedir. Ayrıca bu özelliklerin sunulacağı danışmanlık programları açısından BENAN BAL’nın danışan takvimlerine bağlı olarak bu özellikleri iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda ABONE, BENAN BAL’nın sorumlu olmayacağını ve BENAN BAL’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. ABONE, İNTERNET SİTESİ üzerinden satın alacağı danışmanlık programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte programı veren danışman ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, BENAN BAL’ın sorumluluğunun içerik programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan danışman ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan BENAN BAL’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. ABONE, İNTERNET SİTESİ üzerinden satın alacağı danışmanlık programlarında, alışveriş önerilerleri ve linkler öneri amaçlıdır. BENAN BAL giyim, tekstil, hediyelik eşya satın alımı, sonrasında çıkan sorunlardan, yaşanacak herhangi bir problemden sorumlu olmadığını, bu durumda ABONE, BENAN BAL’nın sorumlu olmayacağını ve BENAN BAL’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. ABONE, SÖZLEŞME’yi her zaman feshetme hakkına sahiptir.

5.2. ABONE’nin SÖZLEŞME’nin feshi talebini kağıt üzerinde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile BENAN BAL’a yöneltmesi durumunda söz konusu talep derhal işleme alınır. Talebin e-posta yoluyla iletilmesi durumunda söz konusu e-posta [destek@benanbal.com] üzerinden yapılır. ABONE’nin fesih talebinin BENAN BAL’a iletilmesi durumunda SÖZLEŞME feshedilir ve işbu maddede düzenlenmiş olan feshin sonuçları uygulanır.

5.3. ABONE, SÖZLEŞME’nin feshi sonrasında mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonuna kadar HİZMET’ten faydalanmaya devam edebilir.

5.4. İlgili mevzuat izin verdiği ölçüde yapılan ödemelerin iadesi yoktur. SÖZLEŞME’nin feshi durumunda mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonunda ABONE’nin eğitimlere erişimi kaldırılır.

 1. ABONENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. ABONE işbu SÖZLEŞME ile düzenlenen abonelik ilişkisi kapsamında satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer içerik materyallerinin tüm telif haklarının BENAN BAL’a ait olduğunu kabul eder ve BENAN BAL’dan izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

6.2. ABONE’nin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ABONE BENAN BAL tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.

 1. BENAN BAL’IN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. BENAN BAL, SÖZLEŞME konusu HİZMET’i tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ABONE’ye sunmakla mükelleftir.

7.2. BENAN BAL, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda SÖZLEŞME konusu HİZMET’i ABONE’ye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ABONE’ye bildirmekle mükelleftir.

 1. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

8.1. ABONE, tüketici mevzuatı uyarınca, işbu SÖZLEŞME’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde İNTERNET SİTESİ üzerinden ya da destek@benanbal.com adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini BENAN BAL’a bildirmek kaydıyla SÖZLEŞME’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda ABONE tarafından söz konusu satın alma için yapılan ödemeler 1 (bir) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ABONE’ye iade edilecektir.

8.2. 1 (bir) günlük cayma süresi dolmadan önce ABONE’nin, BENAN BAL’dan HİZMET kapsamında edindiği içerikleri izlemeye başlaması durumunda, ABONE, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1/h hükmünde düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEP

9.1. BENAN BAL’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve BENAN BAL’nın kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince BENAN BAL yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile ABONE’ye durumu bildirecektir.

 1. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

10.1. Madde 5.4’te belirtildiği üzere, mevzuatın izin verdiği ölçüde, HİZMET için yapılan ödemelerde iade yapılmayacaktır.

10.2. Mevzuatın iade yapılmasını gerektirdiği durumlarda ise aşağıdaki hükümlerdeki prosedür uygulanacaktır:

10.2.1. ABONE, İNTERNET SİTESİ üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.

10.2.2. BENAN BAL, ödenen tutarın tamamının, ABONE’ye ödenmesi için, ÖDEME YÖNTEMİ sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

10.2.3. ÖDEME YÖNTEMİ ile alınmış HİZMET bedeli iadesi durumunda BENAN BAL, ÖDEME YÖNTEMİ sağlayıcıları ile yapmış olduğu sözleşmeler uyarınca ABONE’ye nakit para ile ödeme yapamaz. İade işleminin sonuçlanması, kullanılan ÖDEME YÖNTEMİ’nin kullandığı alt yapıya bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ABONE, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

 1. YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu belirsiz süreli SÖZLEŞME imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

12.2. ABONE, BENAN BAL’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde BENAN BAL tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3. İNTERNET SİTESİ’nde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, BENAN BAL Online Üyelik Sözleşmesi ve ABONE tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçalarıdır.

bottom of page